Zimska bajka u Alzasu
Alzas_1Salzburg_2Colmar _4St. Moritz_4

Zimska bajka u Alzasu Salzburg – Colmar-St.Moritz

od 219

Podelite ovu stranicu na socijalnim mrežama

ZIMSKA BAJKA U ALZASU SALZBURG – COLMAR

Program putovanja

1. DAN BEOGRAD – SALZBURG
Sastanak grupe u 21:30 h kod Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića. Polazak autobusa u 22.00 h. Noćna vožnja preko Hrvatske, Slovenije i Austrije sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN SALZBURG – COLMAR
Dolazak u Salzburg u ranim jutarnjim satima. Razgled Mozartovog grada i obilazak dvorca Mirabell koji je okružen vrtom “Mirabellgarten”, katedrale, Mozartove rodne kuće. Mogućnost fakultativnog odlaska žičarom 120 m iznad grada na Hochensalzburg- stari grad Salzburg i koji je od 1077 godine zaštitni znak grada. Slobodno vreme. U kasnim večernjim časovima polazak za Colmar. Noćna vožnja.
3.DAN COLMAR
Dolazak u Colmar. Na samom ulazu u Colmar dočekaće vas Kip Slobode, u manjem obliku nego onaj u Njujorku. Razlog ovome jeste jer je baš ovde u ovom čarobnom mestu rodjen vajar Frederic Bartholdi, koji je davne 1886. godine Americi poklonio statuu.Smeštaj u hotel. Noćenje
4.DAN COLMAR – STRAZBUR
Doručak . Slobodno vreme za posetu čuvenom Božićnom vašaru u Colmaru ili fakultativni obilazak prestonice Alzasa – Strazbura. Strazbur je grad sa veoma zanimljivom istorijom. Ovo je grad ispunjen raznim stilovima, ali i autentičnim mentalitetom.Slobodno vreme za razgledanje grada.Čuvena katedrala Notre-Dame u Strazburu je bila najviša zgrada na svetu od 1647 – 1874. godine. Danas je šesta po veličini crkva u svetu, i smatra se za remek delo gotičke arhitekture. Zvonik dostiže visinu od 142 metra, i vidi se iz dalekih delova ravnice Alzas. Povratak u hotel. Noćenje.
5.DAN COLMAR – ST.MORITZ – CHUR
Doručak . Napuštanje hotela. Polazak za St. Moritz. Po dolasku razgledanje čuvenog mondenskog turističkog mesta Švajcarske. Fakultativna vožnja alpskom železnicom i čuvenim Landwasser Viaduktom koji se nalazi pod UNESCO zaštitom. Vožnja traje oko 2h i za to vreme pred vama će se pružati predivni pejzaži. U večernjim časovima odlazak do najstarijeg grada u Švajcarskoj – Chur, koji se nalazi na istoku Švajcarske. Smeštaj u hotel. Noćenje
6.DAN CHUR – ST. MORITZ – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za obilazak ovog tipčnog švajcarskog grada: stari Gradski trg, Katedrala Sv.Martina….Polazak za Srbiju. Noćna vožnja ka Srbiji sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
7.DAN BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutranjim satima.Kraj programa.

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA

1.12.2017. – 7.12.2017.

Hotel 2*

219e
SPECIJALNA PONUDA

 

239e

Popusti/Doplate

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

U cenu je uključeno

-prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
-2 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 2* u Colmaru (Francuska)
-1 noćenje sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 2* u Churu (Švajcarska)
-obilaske prema programu putovanja
-usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
-troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno

-medjunarodno zdravstveno osiguranje
-boravišna taksa u Colmaru od 0,80e dnevno po osobi, plaća se u hotelu.
-boravišna taksa u Churu od 1,80e dnevno po osobi,plaća se u hotelu.
-fakultativne izlete
-potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
-individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Opis hotela

P'tit Dej-Hotel Colbert Colmar 2*
Hotel se nalazi između centra grada Kolmar i železničke stanice u prelepom regionu Alzas u Francuskoj. Sve sobe imaju telefon i TV sa satelitskim kanalima. Doručak, kontintalni-švedski sto.
IBIS CHUR HOTEL 2*
Hotel se nalazi u najstarijem gradu Švajcarske, Churu. Na samo par kilometara od St. Moritza sa kojim je odlično povezan železnicom. Sve sobe su moderno opremljene sa Tv-om, bežičnim internetom. Doručak se služi na bazi švedskog stola. U sklopu hotela nalazi se i McDonalds restoran.

Uslovi i način plaćanja

-Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
-Gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
-Platnim karticama (Visa, Dina card, Master card, i Maestro) do 6 meseci bez kamate.
-Uplatom preko računa.
-Čekovima građana na rate bez kamate. do 30.12.2017.

Važne Napomene:

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu. - Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU.
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” ( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata.
-Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika
Program putovanja br 2. od 23.08.2017.

Cene fakultativnih izleta po osobi

-Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:
-vožnja žičarom -13e
Strazbur -20e
vožnja alpskom železnicom-45e ( prijava u agenciji prilikom rezervacije, najkasnije 10 dana pre putovanja )
NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Za sve informacije kontaktirajte nas preko ove forme za kontakt.