Izrael
Izrael-01Izrael-02Izrael-03Izrael-04

Izrael – Biblijskim putem

od 359

Kategorije: ,
Podelite ovu stranicu na socijalnim mrežama

Izrael – Biblijskim putem

6 dana – praznična tura, polazak 08.11.2017, povratak 13.11.2017.

Tel Aviv – Jafo – Jerusalim – Vitlejem –Jerihon- reka Jordan- Gora Kušanja-Galilejsko jezero — Nazaret – Kana Galilejska – Mrtvo more

PROGRAM PUTOVANJA:

DAN 1. utorak, 07.11/ TEL AVIV –JAFO –VITLEJEM
Transfer turističkim autobusom ili minibusom u večernjim časovima do aerodroma u Beogradu, Budimpešti i Sofiji.

DAN 2. sreda, 08.11/ TEL AVIV –JAFO –VITLEJEM

Prijava za let, pasoška kontrola, ukrcavanje i poletanje u jutarnjim satima. Sletanje na aerodorm Ben Gurion, kraj Tel Aviva. Po sletanju ukrcavanje u autobus, i obilazak obližnjeg Loda, i manastira Sv.Đorđa. Potom kraća vožnja do drevne Jafe, na obali Mediterana, na koji se oslanja novi i moderni Tel Aviv. Panoramsko razgledanje, potom vožnja do Vitlejema uz usputnu pauzu i obilazak manastira Časnog Krsta. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 3. četvrtak, 09.11/ VITLEJEM – MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE –REKA JORDAN – MRTVO MORE

Doručak. Rani jutarnji odlazak u Hram Roždestva Hristovog u Vitlejemu. Potom sledi vožnja do pravoslavnih manastira judejske pustinje, Sv. Teodosija i Sv.Save Osvećenog u kome je Sv.Sava srpski dobio igumansku patericu i ikone Prsv.Bogorodice Trojeručice i Prsv.Bogorodice Mlekopitateljnice. Vožnja do reke Jordan, na mesto krštenja Gospodnjeg, gde se svi vernici pogružavaju u reci. Nastavak vožnje do lokaliteta Jerihon, i obilaska Gore kušanja, te poseta man.Sv. četrdesetice u kome je Gospod postio četrdest dana, pobedivši sva iskušenja. Kraća pauza za razgledanje ostataka drevnog grada, jednog od najstarijih na svetu, grada koga jevreji prvo osvajaju po dolasku u obećanu zemlju. Nakon obilaska, sledi odlazak do obližnjeg Mrtvog mora i tačke najveće depresije, tj. najniže tačke na svetu u odnosu na nivo mora. Vožnja do hotela uz pauzu u man.Sv.Gerasima Jordanskog. Večera. Noćenje.

DAN 4. petak, 10.11/ NAZARET- GALILEJA –KANA GALILEJSKA- GORA BLAŽENSTAVA – GALILEJSKO JEZERO

Rani doručak. Vožnja do Nazareta, i obilazak Hrama Blagovesti, potom obližnje Kane Galilejske u man. Sv.Đorđa gde je Gospod učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino na svadbi svog potonjeg apostola Simona Zilota. Put vodi dalje do Gore Blaženstava gde je Gospod poučavao narod, a potom silazak do obala Galilejskog jezera, obilazak Kapernauma. Pauza za ručak. Mogućnost vožnje brodićem po jezeru, koji je replika brodica iz Hristovog vremena. Povratak u hotel u večernjim časovima. Večera. Noćenje.

DAN 5. subota, 11.11/ MASLINSKA GORA – JERUSALIM

Doručak. Napuštanje hotela, polazak ka Jerusalimu i odlazak do obližnje Maslinske Gore, gde se nalazi Geenska dolina sa starozavetnim grobljem, Getsimanijski vrt, mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija”, mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice… Nastavak obilaska grada sa vodičem od manastira Protarion (na mestu gde je Gospod bio zatvoren kada ga je tadašnji jevrejski Sinedrion predao Pontiju Pilatu), Ulicom Bola nazvana Via Dolorosa, do Hrama Vaskrsenja (Grob Gospodnji, Ploča Miropomazanja, Golgota). Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 6. nedelja, 12.11/ JERUSALIM

Doručak . Prepodnevni nastavak razgledanja grada sa vodičem: Sion (Sobe Tajne Večere, Groba sv. cara Davida)….Nastavak obilaska Jerusalima: Zid Plača – ostaci Solomonovog hrama…Slobodno popodne za individualni obilazak svetinja, muzeja i znamenitosti Svetog grada ili odlazak u Novi deo Jerusalima, u jevrejsku četvrt. Preporučujemo obilazak Muzeja Izraela, muzej istorije Jerusalima…. Individualni povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 7. ponedeljak, 13.11 TEL AVIV –transfer do aerodroma

Rani doručak (ili doručak za poneti). Transfer grupe do aerodroma. Pasoška kontrola i prijava za let. Let za Beograd, Budimpeštu ili Sofiju. Po sletanju transfer do Beograda, Niša, Novog Sada… Kraj programa.

Cena aranžmana: 359€

+ Avio karta , dinarski deo aranžmana od 9.999 dinara (zavisno od momenta rezervacije)

Aranžman je plativ na 6 mesečnih rata, od avgusta do februara 2018.godine

Aranžman obuhvata:

* Avioprevoz (dinarski deo aranžmana/napomena PROMENJIV i zavisi od momenta rezervacije! Plaća se u celosti jednokratno )
* prtljag uključen u cenu-dimenzije 55x40x23cm (do 10 kg)- kompanija Wizz air ili do 23 kg- kompanija AirSerbia
* smeštaj u hotel sa 3 ili 4**** u Jerusalimu (2), Vitlejemu (3) na bazi noćenja u 1/2 ili ½+1 sobama,
* ishrana na bazi 5 polupansiona (doručak i večera), švedski sto, u predviđenim hotelima;
* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
* prevoz autobusom ili mini autobusom turističke klase, po programu,
* organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* obavezane troškove napojnica i ulaznice u Izraelu u ukupnom iznosu od 127$,
* transfer do aerodroma i od aerodroma do mesta polaska (organizovan od strane agencije-vidi napomenu),
* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom

Doplate na avio letu (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje, posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.
Doplata za posebne usluge (1/1 soba, sobu sa pogledom na grad), moguća na upit.
Doplata za prtljag, po cenovniku kompanija Wizzair
Ovlašćeni inopartner organizatora je Mt Olives tours (71700,Israel)

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.
Dinamika plaćanja aranžmana:
Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski deo), gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom), a devizni deo na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm.zabrane na platu:
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju). Devizni deo aranžmana, plaća se na 6 jednakih mesečnih rata deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije.Obavezan deo pre puta 60%, posle puta 40%. Uvećanje na rate koje dospevaju na naplatu posle puta 10% na ime manipulativnih troškova.

Napominjemo da je dinarski deo aranžmana iznos, koji je promenjiv jer predstavlja iznos avio karte!
Zavisi od momenta prijave. Let je organizovan komapnijom Wizzair iz Sofije, Budimpešte i kompanijom Air Serbia iz Beograda. Organizator organizuje transfer iz Niša (moguć i iz drugih gradova, Beograd, Čačak zavisno od broja prijavljenih putnika) do aerodroma i nazad. U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, na dinarski deo (aviokarta) primenjuju se tarife otkaza koje propisuje avio kompanija, a na devizni Optšti uslovi organizatora putovanja.

NAPOMENA:

Ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje je u nastavku.
• Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u širem centru Jerusalima.
• Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih
• objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj)

OPIS TRANSFERA U ZEMLJI:

• Transfer do i od aerodorma NIJE uračunat u cenu dinarskog dela koji organizator ponudi klijentu. Organizator će transfer ponuditi klijentima po formiranju grupe. Uobičajena cena za povratni transfer iz Niša do Sofijskog aerodrome je 35€,A od Beograda do Budimpeštanskog 50€, ali cena transfera zavisi od broja putnika.

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Izraela i Jordana i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu i Kraljevini Jordan, praksa je u Izraelu i Jordanu ostaviti bakšiš – napojnicu recepcionaru, prevozniku, vodiču (1-3 dolara po osobi i po danu) Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0142/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051440 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Organizatora putovanja sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

Za sve informacije kontaktirajte nas preko ove forme za kontakt.