hotel-helenenburg
hotel-helenenburg-1hotel-helenenburg-4hotel-helenenburg-3hotel-helenenburg-2

HOTEL HELENENBURG 3* – BAD GASTEIN

od

BAD GAŠTAJN, – dolina Gaštajn (Gastein) je smeštena u austrijskoj provinciji Salzburg i u njoj se nalaze tri grada: Bad Hofgastein, Bad Gastein i Dorfgastein. Odli na infrastruktura sa preko 40 žičara i ski liftova, kao i preko 200 km uređenih staza privlače skijaše iz čitave Evrope Bad Gaštajn je dominantan zimski centar istoimene doline. Poznat je i po svojim termalnim izvorima. Izvori vode u njemu sadrže radon i uz njegovu pomoć se leče različite bolesti, prvrenstveno reumatizam. Mesto je smešteno u živopisnom okruženju sa mnogobrojnim potocima, vodopadima i termalnim izvorima. Zona skijanja obuhvata 80 km staza i veliki snou park. Ukoliko se ovo nekome u čini malo, moguće je pribaviti Amade ski pas koji dozvoljava skijanje na deset skijališta u okolini sa stotinama kilometara staza. Zimska sezona traje od decembra do kraja marta ali zato lečilišta rade cele godine. Udaljen je od Salcburga 90 kilometara.

Kategorije: , ,
Podelite ovu stranicu na socijalnim mrežama

Ovaj hotel je smešten na obroncima planine, samo desetak minuta šetnje od centra grada. Gosti se mogu opustiti u sauni ili fitnesu, a na raspolaganju su im i masaža i fizioterapija. U restoranu se služe jela austrijske kuhinje, kao i veliki broj vina i piva. Sobe su sa satelitskom televizijom, kupatilom sa fenom i balkonom sa pogledom na Gaštajn dolinu ili planine. U lobiju je bežični internet. Za goste je obezbeđen parking, dok je stanica za ski bus odmah ispred hotela.

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD – BAD GASTEIN Dolazak u hotel / pansion / apartman, smeštaj posle 15.00 h po lokalnom vremenu.

2. dan – poslednji dan – Boravak u hotelu / pansionu / apartmanu na bazi izabrane usluge.

Poslednji dan BAD GASTEIN – BEOGRAD – Napuštanje hotela / pansiona / apartmana najkasnije do 10.00 h po lokalnom vremenu.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

*smeštaj u izabranom hotelu / apartmanu / pansionu na bazi navedene usluge.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

*međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
*pojedine usluge i doplate;
*doplata za 1/1 sobu ( na upit);

*boravišna taksa (osim gde je ura unata u cenu),

*obavezne doplate za Svečane Božićne i Novogodišnje večere;

*ski pass;

*individualni troškovi putnika.

SKI PASS: cene ski pass – a možete pogledati ovde http://www.gastein.com/en/ski-pass-prices

POSEBNI USLOVI ZA OTKAZIVANJE UGOVORA O PUTOVANJU OD STRANE PUTNIKA

Putnik može da otkaže ugovor tj. da odustane od putovanja, o emu je dužan da pisanim putem izvesti organizatora putovanja. Datum kada je organizator putovanja primio dopis o otkazivanju od strane putnika, pred- stavlja osnov za obra un naknade koja pripada organizatoru putovanja, i koja je iskazana procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to: -5 % ako se putovanje otkaže do 45 dana pre po etka putovanja, -10 % ako se putovanje otkaže 44 do 31 dana pre po etka putovanja, -40 % ako se otkaže 30 do 15 dana pre po etka putovanja, -80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre po etka putovanja, -90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre po etka putovanja, -100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre objavljenog polaska na putovanje ili u toku samog putovanja.
Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkazivanje ili prekid putovanja slu ajevi lokalnih teroristi kih napada, eksplozija, zaraza, epidemija i drugih bolesti, elementarnih nepogoda, nepogodnih klimatskih uslova i sli no za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa. U slu aju otkazivanja zbog bolesti, smrti ili drugih razloga koji su pokriveni polisom putnog osiguranja, novac putniku vraća kompanija osiguranja iju polisu poseduje.
Putniku se, u slu ajevima predvi enim ovim Opštim uslovima putovanja, novac vraća na isti na in uplate koji je i sam koristio (gotovinom ili uplatom na ra un).
Kod otkazivanja ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen za zakonske i druge obaveze i eventualno posredovanje u pribavljanju ulaznih viza.
Putnik ima pravo da odredi drugo lice koje će umesto njega putovati (pod uslovom da to lice ispunjava uslove predvi ene za odre eno putovanje); u takvom slu aju putnik je u obavezi da organizatoru
putovanja nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika.

VAŽNE NAPOMENE:

● Svi važeći popusti i akcije nisu uklju eni u cenovnik. Za ostvarivanje važećih popusta iz cenovnika, dovoljna je uplata akontacije u iznosu od 40% ukupne cene aranžmana.
● Cenovnik je ra en prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela/apartmana/pansiona zemlje odredišta.
● Sopstveni prevoz - smene su uglavnom subotom ili nedeljom, minimum boravak od 8 dana / 7 noćenja (za kraći ili duži broj noći, ili prelom smene, u zavisnosti od politike hotela i raspoloživosti soba - na upit).
● Ski pass se kupuje isklju ivo na licu mesta, osim gde je druga ije navedeno, odnosno kada je ski pass ura unat u cenu ski paketa.
● U svim hotelima ishrana je po principu samoposluživanja-izbor više jela za doru ak, a za ve eru klasi an meni, izbor više jela.
● Svi hoteli/apartmani/pansioni su na upit! Potvrda izabranog hotela se eka po pravilu 48h od uplate akontacije (u sezoni je moguće i duže, ne ra unajući vikend - subota/nedelja).
● U svim sobama/apartmanima je zabranjeno pušenje.

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U cenu putovanja nije ura unato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće UNIQA na 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u agenciji Miss Liberty Travel,
jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodi na).

hNAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isklju ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro ), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim ra unom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije druga ije naglašeno (Rani booking, akcije...). PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA Odloženo plaćanje ekovima gra ana , akontacija 40%, ostatak na tri jednake mese ne rate, bez kamate. TURISTIČKI KREDITI Aranžmani se mogu uplatiti turisti kim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
MINIBUS PREVOZ sa kućne adrese iz Beograda do hotela na destinaciji (minimum za realizaciju polaska je 4 putnika): povratna karta po osobi iznosi eur , bez obzira na uzrast putnika. Minibusevi su kapaciteta 7 sedišta (klima, radio, cd). Smene su subota na subotu. Vreme polaska se odre uje u dogovoru sa putnikom.

Za sve informacije kontaktirajte nas preko ove forme za kontakt.